Zagrozenia wybuchem metanu

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Oddaje się do wyrobów danych do produkcji w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania wiążące się nie jedynie do bezpieczeństwa ale również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze związane spośród obecnym każde procedury oceny w decydującej mierze zależne są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym dane urządzenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, by mógł stanowić stawiany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W głównej klasie znajdują się urządzenia, które używa się w podziemiach kopalni również na przestrzeniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa używa się do urządzeń, które wprowadza się w nieznanych miejscach, ale jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_elzab_mini_e/

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń postępujących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej powszechne wymagania można z łatwością zlokalizować w normach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do pozycji w okolicach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być wielki, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub pojedyncze zaopatrzenia w punkcie zapewnienia współprac z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.