Zacisk uziemiajacy

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na obniżeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na produkt przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie dopasowuje się go w kierunku transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że wynosić różną formę. Najpopularniejsze i najmniej skomplikowane modele odkładają się z zacisku uziemiającego i z przewodu. Bardziej zaawansowane i rozbudowane technologicznie są wyposazone w porządek ochronie stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, wtedy gdy uziemienie zostało w stosowny sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są podawane w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W efekcie napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich stanięcia potrafi istnieć też mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub rozdzielanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie zależna od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W końca swego i nagłego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie dostrzegalny w skór iskry. Brak kontroli nad rozładowaniem iskrowym może sprawiać zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co oznacza eksplozję lub duży wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.