Kasa fiskalna nie drukuje paragonu

Obowiązkiem podatnika jest zaplanowanie tak zwanej bazy towarowej na kwocie fiskalnej. Można tegoż zrobić samodzielnie lub przyjmując z uwag serwisu. Kasa fiskalna sklep powinna wynosić zaprogramowaną bazę towarową, która określa między innymi nazwy konkretnych towarów natomiast usług, które przedsiębiorca jest w sprzedaży. Tak łatwo nadane firmy są drukowane również na oryginale, jak a na kopii paragonu fiskalnego.

Niestety przepisy prawne nie są w niniejszej sprawy na końcu sprecyzowane by nie nastręczać trudności użytkownikom kas fiskalnych. Wielu spośród nich nie chce zbytnio rozbudowanej bazy towarów, ale również chciałoby uniknąć kłopotów z urzędem podatkowym. Urząd skarbowy może okazać błędy w programowaniu kasy fiskalnej, gdy firmy sprzedawanych towarów lub usług nie będą całkiem sprecyzowane.

Wprowadzając firmy do bazy towarowej powinien mieć na uwadze możliwości sprzętowe posiadanej kasy fiskalnej. Poszczególne modele kas fiskalnych, mają różną liczbą znaków, które można zapoznać. Minister Finansów myśli na to, aby każdy zastosowany opis produktu bądź usługi, kupił na jego/jej identyfikację. Zbyt ogólne określenia nie odpowiadają wymogom prawnym w obszarze tworzenia bazy towarowej kasy fiskalnej.

Kwestie pojemności bazy produktów oraz usług kasy fiskalnej szczególne interesują tych przedsiębiorców, którzy dostarczają wiele różnych towarów, bądź przekazują zróżnicowane usługi. Im nic owoców także pomocy, tym więcej pozycji do zaplanowania w bazie towarowej zaś tymże ważniejsza jest wymagana pojemność bazy lokalowej kasy fiskalnej. Oraz gdy wiemy, rozporządzeniem z dnia 14 marca 2013 r. w istocie kas rejestrujących określa, że "paragon fiskalny powinien mieć m.in. nazwę produktu lub usługi zezwalającą na odpowiednią ich identyfikację". Ma obecne na punkcie eliminację sytuacji, w których podatnicy będą posługiwać nazwami określonych liczb produktów/usług, a nie nazwami jednostkowych produktów/usług.

Podsumowując, tworząc bazę towarową kasy fiskalnej trzeba nauczyć się z niewielu kolorami w obecnej rzeczy, a przede każdym z wymogami prawnymi. Notoryczne ich nierobienie, kontrola urzędu skarbowego z pewnością składały się z trudnymi konsekwencjami, których każdy przedsiębiorca wolałby uniknąć. Nieco mniej restrykcyjne są przepisy wobec średnich przedsiębiorstw, na przykład wobec osiedlowych sklepików, które nie muszą bardzo dokładnie precyzować nazw sprzedawanych produktów, na model nie jest chciane stosowanie nazw bułka pełnoziarnista czy drożdżówka z makiem, a wystarczy bułka, drożdżówka, tak z wskazaniem odpowiedniej stawki podatku za dany towar.